Τροποποιείται η νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Τροποποιείται η νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Δημοσίευσηαπό ekfrasi » 15 Οκτ 2013, 16:28

http://www.lawnet.gr/news/tropopoieitai ... 31120.html

Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε το σχέδιο νόμου με τίτλο: «Ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας 2011/77/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Σεπτεμβρίου 2011 για τροποποίηση της Οδηγίας 2006/116/ΕΚ για τη διάρκεια προστασίας του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας και ορισμένων συγγενικών δικαιωμάτων και της Οδηγίας 2012/28/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2012 σχετικά με ορισμένες επιτρεπόμενες χρήσεις ορφανών έργων – «Τροποποίηση του Νόμου 2121/1993 περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας».

Με το παρόν νομοσχέδιο η ελληνική έννομη τάξη εναρμονίζεται με δύο Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορούν στα πνευματικά δικαιώματα, την Οδηγία 2011/77/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Σεπτεμβρίου 2011 για τροποποίηση της Οδηγίας 2006/116/ΕΚ για τη διάρκεια προστασίας του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας και ορισμένων συγγενικών δικαιωμάτων καθώς και την Οδηγία2012/28/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με ορισμένες επιτρεπόμενες χρήσεις ορφανών έργων. Συνακόλουθα τροποποιείται και συμπληρώνεται ο
Ν. 2121/1993 περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας.

Η υποβολή σχολίων [Link] θα είναι δυνατή έως τις 21 Οκτωβρίου 2013, οπότε και θα λήξει η δημόσια διαβούλευση.
Τελευταία επεξεργασία από ekfrasi και 15 Οκτ 2013, 16:37, έχει επεξεργασθεί 1 φορά/ες συνολικά
1. Προστασία της ιδιωτικής ζωής .
2. Μεταρρύθμιση της νομοθεσίας για το copyright.
3. Αλλαγές στην Ευρωπαϊκή νομοθεσία για τις πατέντες.
+1. Διαφάνεια της Δημόσιας Διοίκησης.
ekfrasi
Μέλος του Κόμματος Πειρατών
 
Δημοσιεύσεις: 2165
Εγγραφή: 28 Νοέμ 2011, 18:17
Τοποθεσία: Θεσσαλονίκη

Re: EλλάδαΤροποποιείται η νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτη

Δημοσίευσηαπό ekfrasi » 15 Οκτ 2013, 16:30

http://www.opengov.gr/cultureathl/?p=5009

Θέτουμε σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου με τίτλο : «Ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας 2011/77/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Σεπτεμβρίου 2011 για τροποποίηση της Οδηγίας 2006/116/ΕΚ για τη διάρκεια προστασίας του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας και ορισμένων συγγενικών δικαιωμάτων και της Οδηγίας 2012/28/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2012 σχετικά με ορισμένες επιτρεπόμενες χρήσεις ορφανών έργων – «Τροποποίηση του Νόμου 2121/1993 περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας».
Με το παρόν νομοσχέδιο η ελληνική έννομη τάξη εναρμονίζεται με δύο Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορούν τα πνευματικά δικαιώματα, την Οδηγία 2011/77/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Σεπτεμβρίου 2011 για τροποποίηση της Οδηγίας 2006/116/ΕΚ για τη διάρκεια προστασίας του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας και ορισμένων συγγενικών δικαιωμάτων και την Οδηγία2012/28/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2012 σχετικά με ορισμένες επιτρεπόμενες χρήσεις ορφανών έργων. Συνακόλουθα τροποποιείται και συμπληρώνεται ο νόμος 2121/1993 περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας.
Παρακαλούμε για τα σχόλιά σας έως τις 21 Οκτωβρίου 2013.


Αιτιολογική ¨Εκθεση
Σχέδιο Νόμου
1. Προστασία της ιδιωτικής ζωής .
2. Μεταρρύθμιση της νομοθεσίας για το copyright.
3. Αλλαγές στην Ευρωπαϊκή νομοθεσία για τις πατέντες.
+1. Διαφάνεια της Δημόσιας Διοίκησης.
ekfrasi
Μέλος του Κόμματος Πειρατών
 
Δημοσιεύσεις: 2165
Εγγραφή: 28 Νοέμ 2011, 18:17
Τοποθεσία: Θεσσαλονίκη

Re: EλλάδαΤροποποιείται η νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτη

Δημοσίευσηαπό ekfrasi » 15 Οκτ 2013, 16:31

Το άρθρο 30 ν. 2121/1993 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 30
“Έργα συνεργασίας και μουσικές συνθέσεις με στίχους”

Για τα έργα συνεργασίας και για μουσικές συνθέσεις με στίχους, εφόσον αμφότερες οι συνεισφορές του συνθέτη και του στιχουργού, έχουν δημιουργηθεί ειδικά για τη συγκεκριμένη μουσική σύνθεση με στίχους, η πνευματική ιδιοκτησία διαρκεί όσο η ζωή του τελευταίου επιζώντος δημιουργού και εβδομήντα (70) χρόνια μετά το θάνατό του, που υπολογίζονται από την 1η Ιανουαρίου του έτους το οποίο έπεται του θανάτου του τελευταίου επιζώντος δημιουργού (ενσωμάτωση α. 1 παρ. 1 της Οδηγίας 2011/77).”Σκατά δηλαδή...
1. Προστασία της ιδιωτικής ζωής .
2. Μεταρρύθμιση της νομοθεσίας για το copyright.
3. Αλλαγές στην Ευρωπαϊκή νομοθεσία για τις πατέντες.
+1. Διαφάνεια της Δημόσιας Διοίκησης.
ekfrasi
Μέλος του Κόμματος Πειρατών
 
Δημοσιεύσεις: 2165
Εγγραφή: 28 Νοέμ 2011, 18:17
Τοποθεσία: Θεσσαλονίκη

Re: EλλάδαΤροποποιείται η νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτη

Δημοσίευσηαπό ekfrasi » 15 Οκτ 2013, 16:32

Άρθρο 03:

Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης γ) του άρθρου 52 του ν. 2121/1993 αντικαθίσταται ως εξής:
“Ωστόσο,
— αν η ενσωμάτωση της ερμηνείας ή εκτέλεσης επί άλλου μέσου εκτός φωνογραφήματος, δημοσιευθεί ή παρουσιασθεί νομίμως στο κοινό εντός της περιόδου αυτής, τα δικαιώματα διαρκούν πενήντα (50) χρόνια από την ημερομηνία της πρώτης αυτής δημοσίευσης ή της πρώτης αυτής παρουσίασης στο κοινό, ανάλογα με το ποια έγινε πρώτη,
— αν η ενσωμάτωση της ερμηνείας ή εκτέλεσης επί φωνογραφήματος δημοσιευθεί ή παρουσιασθεί νομίμως στο κοινό εντός της περιόδου αυτής, τα δικαιώματα διαρκούν εβδομήντα (70) χρόνια από την ημερομηνία της πρώτης αυτής δημοσίευσης ή της πρώτης αυτής παρουσίασης στο κοινό, ανάλογα με το ποια έγινε πρώτη (ενσωμάτωση α. 1 παρ. 2 (α) της Οδηγίας 2011/77).


ξανά σκατά...
1. Προστασία της ιδιωτικής ζωής .
2. Μεταρρύθμιση της νομοθεσίας για το copyright.
3. Αλλαγές στην Ευρωπαϊκή νομοθεσία για τις πατέντες.
+1. Διαφάνεια της Δημόσιας Διοίκησης.
ekfrasi
Μέλος του Κόμματος Πειρατών
 
Δημοσιεύσεις: 2165
Εγγραφή: 28 Νοέμ 2011, 18:17
Τοποθεσία: Θεσσαλονίκη

Re: EλλάδαΤροποποιείται η νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτη

Δημοσίευσηαπό ekfrasi » 15 Οκτ 2013, 16:35

Τουλάχιστον να μπούμε πολλοί, ένας ένας, να γράφουμε...
1. Προστασία της ιδιωτικής ζωής .
2. Μεταρρύθμιση της νομοθεσίας για το copyright.
3. Αλλαγές στην Ευρωπαϊκή νομοθεσία για τις πατέντες.
+1. Διαφάνεια της Δημόσιας Διοίκησης.
ekfrasi
Μέλος του Κόμματος Πειρατών
 
Δημοσιεύσεις: 2165
Εγγραφή: 28 Νοέμ 2011, 18:17
Τοποθεσία: Θεσσαλονίκη

Re: Τροποποιείται η νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Δημοσίευσηαπό Petros » 15 Οκτ 2013, 17:52

θα το κοιτάξω το βράδυ που θα είμαι σπίτι...
«Mε τις εξαιρέσεις ο κόσμος προχωρά. Όσοι ανθέξετε θα πάτε ένα βήμα πιο μπροστά».
https://www.youtube.com/watch?v=wYEejB_sBMM
Petros
Μέλος του Κόμματος Πειρατών
 
Δημοσιεύσεις: 4216
Εγγραφή: 08 Ιουν 2012, 13:37
Τοποθεσία: Παντού και πουθενά

Re: Τροποποιείται η νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Δημοσίευσηαπό Kotsos » 15 Οκτ 2013, 18:10

Εγώ θα πρότεινα αποσταλεί δελτίο τύπου του κόμματος με τις απόψεις μας και τις θέσεις μας και προτάσεις του κόμματος περί πνευματικής ιδιοκτησίας ( τις οποίες δυστυχώς δεν έχουμε πέρα από το ζητάμε αλλαγή του νόμου αν κάνω λάθος διορθώστεμε με λίνκ).
Αλλιώς θα γίνουμε γελίοι λέγοντας ο καθένας από εμάς σαν μέλος του κόμματος πειρατών, το μακρύ και το κοντό του και να μην εμφανίζουμε μια ενιαία γραμμή/πολιτική πρόταση.
Ο νέος κόσμος έχει κάνει σαφές τι θέλει.
Κάποιον που να είναι σταθερός στη ιδεολογία του, να μην την κάνει υποκριτικά λάστιχο κατα πως τον συμφέρει και να την εκφράζει αυτή με λόγια και πράξεις αδιαφορώντας για τις συνέπειες.
Kotsos
Μέλος του Κόμματος Πειρατών
 
Δημοσιεύσεις: 1222
Εγγραφή: 15 Μαρ 2012, 14:20

Re: Τροποποιείται η νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Δημοσίευσηαπό mankasp » 15 Οκτ 2013, 18:38

Kotsos έγραψε:Εγώ θα πρότεινα αποσταλεί δελτίο τύπου του κόμματος με τις απόψεις μας και τις θέσεις μας και προτάσεις του κόμματος περί πνευματικής ιδιοκτησίας ( τις οποίες δυστυχώς δεν έχουμε πέρα από το ζητάμε αλλαγή του νόμου αν κάνω λάθος διορθώστεμε με λίνκ).
Αλλιώς θα γίνουμε γελίοι λέγοντας ο καθένας από εμάς σαν μέλος του κόμματος πειρατών, το μακρύ και το κοντό του και να μην εμφανίζουμε μια ενιαία γραμμή/πολιτική πρόταση.


Συμφωνώ.
https://twitter.com/e_kastrinakis
mankasp
Μέλος του Κόμματος Πειρατών
 
Δημοσιεύσεις: 3641
Εγγραφή: 12 Ιαν 2012, 17:05
Τοποθεσία: Thessaloniki, Greece

Re: Τροποποιείται η νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Δημοσίευσηαπό adrian » 15 Οκτ 2013, 18:52

καλα, ναι, επισημως πρεπει να κανουμε βαβουρα με τις οποιες επισημες θεσεις.
απο κει και περα, ο καθενας καλο θα ηταν να εκθεσει την προσωπικη του αποψη στην διαυγεια για να υπαρχει μαζικοτητα στην αντιθετη αποψη
https://www.youtube.com/watch?v=wuKx7AgHLes
καλύτερα ξύλινο πόδι, παρά ξύλινος λόγος - arrrr
adrian
Μέλος του Κόμματος Πειρατών
 
Δημοσιεύσεις: 4260
Εγγραφή: 14 Οκτ 2011, 14:42
Τοποθεσία: Αθήνα/Θεσσαλονίκη

Re: Τροποποιείται η νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Δημοσίευσηαπό baskin » 15 Οκτ 2013, 19:39

Ευρωπαϊκή οδηγία είναι... οπότε λίγα μπορούν να γίνουν. Μήπως να κάναμε επαφή με την Amelia;

Υ.Γ. προσπαθώ να αφήσω σχόλιο και το CAPTCHA λέει συνέχεια λάθος...
Στον τάφο της Αμφίπολης είναι ο Μαυρογένης...
baskin
Μέλος του Κόμματος Πειρατών
 
Δημοσιεύσεις: 8666
Εγγραφή: 23 Δεκ 2011, 23:28
Τοποθεσία: Σύρος, Κυκλάδες

Επόμενο

Επιστροφή στο Διαδίκτυο, ΕΛ/ΛΑΚ, Πνευματικά δικαιώματα, Προσωπικά δεδομένα

Μέλη σε σύνδεση

Μέλη σε αυτή την Δ. Συζήτηση : Δεν υπάρχουν εγγεγραμμένα μέλη και 1 επισκέπτης

cron