Απορίες

ekfrasi
Μέλος του Κόμματος Πειρατών
ΔημοσιεύσειςCOLON 2165
ΕγγραφήCOLON 28 Νοέμ 2011, 18:17
ΤοποθεσίαCOLON Θεσσαλονίκη

Απορίες

Δημοσίευσηαπό ekfrasi » 21 Μάιος 2013, 10:49

Διάβαζα αυτό απο τον 2121 :
Άρθρο 41
Εξάντληση δικαιώματος
Η πρώτη πώληση αντιγράφου ενός προγράμματος ηλεκτρονικού υπολογιστή μέσα στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα από το δημιουργό ή με τη συγκατάθεσή του εξαντλεί το δικαίωμα διανομής του αντιτύπου αυτού μέσα στην Κοινότητα με εξαίρεση του δικαιώματος ελέγχου των μεταγενέστερων εκμισθώσεων του προγράμματος ή ενός αντιγράφου του.


καταλαβαίνει κανένας τι θέλει να πει ο ποιητής?

Και επίσης
Άρθρο 42
Περιορισμοί
1. Εφόσον δεν υπάρχει αντίθετη συμφωνία, επιτρέπεται, χωρίς την άδεια του δημιουργού και χωρίς πληρωμή αμοιβής, η αναπαραγωγή, η μετάφραση, η προσαρμογή, η διασκευή ή οποιαδήποτε άλλη μετατροπή ενός προγράμματος ηλεκτρονικού υπολογιστή, όταν οι πράξεις αυτές είναι αναγκαίες για την κατά προορισμό χρησιμοποίηση του προγράμματος, συμπεριλαμβανομένης και της διόρθωσης σφαλμάτων, από το πρόσωπο που το απέκτησε νομίμως.

και
4. Επιτρέπεται στο νόμιμο χρήστη αντιγράφου προγράμματος ηλεκτρονικού υπολογιστή, χωρίς την άδεια του δημιουργού και χωρίς πληρωμή αμοιβής, η παρακολούθηση, η μελέτη ή η δοκιμή της λειτουργίας του προγράμματος προκειμένου να εντοπισθούν οι ιδέες και αρχές που αποτελούν τη βάση οποιουδήποτε στοιχείου του προγράμματος, εάν οι ενέργειες αυτές γίνονται κατά τη διάρκεια πράξης που αποτελεί νόμιμη χρήση του προγράμματος. Αντίθετη συμφωνία δεν επιτρέπεται.


Δηλαδή κατα κάποιον τρόπο νομιμοποίητε το re-engineering?


Ποιο δύσκολο:
Άρθρο 45Α
Δικαίωμα ειδικής φύσης του κατασκευαστή βάσης δεδομένων
1. Ο κατασκευαστής βάσης δεδομένων έχει το δικαίωμα να απαγορεύει την εξαγωγή ή/και επαναχρησιμοποίηση του συνόλου ή ουσιώδους μέρους του περιεχομένου της βάσης δεδομένων, αξιολογούμενου ποιοτικά ή ποσοτικά, εφόσον η απόκτηση, ο έλεγχος ή η παρουσίαση του περιεχομένου της βάσης δεδομένων καταδεικνύουν ουσιώδη ποιοτική ή ποσοτική επένδυση. Κατασκευαστής βάσης δεδομένων είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που λαμβάνει την πρωτοβουλία και επωμίζεται τον κίνδυνο των επενδύσεων. Δεν θεωρείται κατασκευαστής ο εργολάβος βάσης δεδομένων (άρθρο 7 παρ. 10 Οδηγίας 96/9).


Αυτό κάνει παράνομο τον Κόκκαλη και τη "νόμος" ?

μαζί με το προηγούμενο
4. Δεν επιτρέπεται η επανειλημμένη και συστηματική εξαγωγή ή/και επαναχρησιμοποίηση επουσιωδών μερών του περιεχομένου της βάσης δεδομένων, εφόσον συνεπάγεται τη διενέργεια πράξεων που έρχονται σε σύγκρουση με την κανονική εκμετάλλευση της βάσης δεδομένων ή θίγουν αδικαιολόγητα νόμιμα συμφέροντα του κατασκευαστή της βάσης (άρθρο 7 παρ. 5 Οδηγίας 96/9).


Αυτό κάνει παράνομη τη χρήση της ΒΔ μας απο "άλλους"? όπως έγινε στο παρελθόν... π.χ. spam emails


και
Άρθρο 68
Μη αναδρομικότητα του νόμου
1. Έργα των οποίων έχει λήξει η διάρκεια της προστασίας κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου παραμένουν εκτός προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας.


Οτι έληξε το 1993 δεν έχει πια copyright?

Υ.Γ. Κάτι τέτοιο εννοώ όταν λέω Knowledge base ή FAQ με ερωτήσεις/απαντήσεις που θα έχουμε τεκμηριωμένες ως Κόμμα προς τους πολίτες...
1. Προστασία της ιδιωτικής ζωής .
2. Μεταρρύθμιση της νομοθεσίας για το copyright.
3. Αλλαγές στην Ευρωπαϊκή νομοθεσία για τις πατέντες.
+1. Διαφάνεια της Δημόσιας Διοίκησης.

ekfrasi
Μέλος του Κόμματος Πειρατών
ΔημοσιεύσειςCOLON 2165
ΕγγραφήCOLON 28 Νοέμ 2011, 18:17
ΤοποθεσίαCOLON Θεσσαλονίκη

Re: Απορίες

Δημοσίευσηαπό ekfrasi » 21 Μάιος 2013, 10:59

Συνέχεια

4. Σε κάθε δημοσίευση φωτογραφίας, πρέπει να αναφέρεται το όνομα του φωτογράφου. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση μεταβίβασης αρχείου εφημερίδας ή περιοδικού ή άλλου μέσου μαζικής ενημέρωσης.


5. Το άρθρο 38 παράγραφος 4 εδάφιο α' του παρόντος νόμου εφαρμόζεται για τη δημοσίευση οποιασδήποτε φωτογραφίας.


Ξανά τι θέλει να πει ο ποιητής? BY αναγκαστικό σε όλες τις φωτογραφίες ακόμα και αν είναι CC-0 ?
1. Προστασία της ιδιωτικής ζωής .
2. Μεταρρύθμιση της νομοθεσίας για το copyright.
3. Αλλαγές στην Ευρωπαϊκή νομοθεσία για τις πατέντες.
+1. Διαφάνεια της Δημόσιας Διοίκησης.

baskin
Μέλος του Κόμματος Πειρατών
ΔημοσιεύσειςCOLON 8666
ΕγγραφήCOLON 23 Δεκ 2011, 23:28
ΤοποθεσίαCOLON Σύρος, Κυκλάδες

Re: Απορίες

Δημοσίευσηαπό baskin » 21 Μάιος 2013, 12:09

Άρθρο 41
Εξάντληση δικαιώματος
Η πρώτη πώληση αντιγράφου ενός προγράμματος ηλεκτρονικού υπολογιστή μέσα στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα από το δημιουργό ή με τη συγκατάθεσή του εξαντλεί το δικαίωμα διανομής του αντιτύπου αυτού μέσα στην Κοινότητα με εξαίρεση του δικαιώματος ελέγχου των μεταγενέστερων εκμισθώσεων του προγράμματος ή ενός αντιγράφου του
.

Αυτό είναι απλό. Απλά απαγορεύεται να πουλήσεις ένα νομίμως αγορασμένο (ουσιαστικά εκμισθωμένο) software σε άλλον. Μόνο ο δημιουργός έχει δικαίωμα να το κάνει, δηλαδή να ξαναπουλήσει (εκμισθώσει) το δικό σου αντίγραφο.

Μπουάχαχαχα.... Read the EULAs....
Στον τάφο της Αμφίπολης είναι ο Μαυρογένης...

baskin
Μέλος του Κόμματος Πειρατών
ΔημοσιεύσειςCOLON 8666
ΕγγραφήCOLON 23 Δεκ 2011, 23:28
ΤοποθεσίαCOLON Σύρος, Κυκλάδες

Re: Απορίες

Δημοσίευσηαπό baskin » 21 Μάιος 2013, 12:10

Άρθρο 42
Περιορισμοί
1. Εφόσον δεν υπάρχει αντίθετη συμφωνία, επιτρέπεται, χωρίς την άδεια του δημιουργού και χωρίς πληρωμή αμοιβής, η αναπαραγωγή, η μετάφραση, η προσαρμογή, η διασκευή ή οποιαδήποτε άλλη μετατροπή ενός προγράμματος ηλεκτρονικού υπολογιστή, όταν οι πράξεις αυτές είναι αναγκαίες για την κατά προορισμό χρησιμοποίηση του προγράμματος, συμπεριλαμβανομένης και της διόρθωσης σφαλμάτων, από το πρόσωπο που το απέκτησε νομίμως.

4. Επιτρέπεται στο νόμιμο χρήστη αντιγράφου προγράμματος ηλεκτρονικού υπολογιστή, χωρίς την άδεια του δημιουργού και χωρίς πληρωμή αμοιβής, η παρακολούθηση, η μελέτη ή η δοκιμή της λειτουργίας του προγράμματος προκειμένου να εντοπισθούν οι ιδέες και αρχές που αποτελούν τη βάση οποιουδήποτε στοιχείου του προγράμματος, εάν οι ενέργειες αυτές γίνονται κατά τη διάρκεια πράξης που αποτελεί νόμιμη χρήση του προγράμματος. Αντίθετη συμφωνία δεν επιτρέπεται.


Yep, reverse engineering is legal!
Στον τάφο της Αμφίπολης είναι ο Μαυρογένης...

baskin
Μέλος του Κόμματος Πειρατών
ΔημοσιεύσειςCOLON 8666
ΕγγραφήCOLON 23 Δεκ 2011, 23:28
ΤοποθεσίαCOLON Σύρος, Κυκλάδες

Re: Απορίες

Δημοσίευσηαπό baskin » 21 Μάιος 2013, 12:13

Άρθρο 45Α
Δικαίωμα ειδικής φύσης του κατασκευαστή βάσης δεδομένων
1. Ο κατασκευαστής βάσης δεδομένων έχει το δικαίωμα να απαγορεύει την εξαγωγή ή/και επαναχρησιμοποίηση του συνόλου ή ουσιώδους μέρους του περιεχομένου της βάσης δεδομένων, αξιολογούμενου ποιοτικά ή ποσοτικά, εφόσον η απόκτηση, ο έλεγχος ή η παρουσίαση του περιεχομένου της βάσης δεδομένων καταδεικνύουν ουσιώδη ποιοτική ή ποσοτική επένδυση. Κατασκευαστής βάσης δεδομένων είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που λαμβάνει την πρωτοβουλία και επωμίζεται τον κίνδυνο των επενδύσεων. Δεν θεωρείται κατασκευαστής ο εργολάβος βάσης δεδομένων (άρθρο 7 παρ. 10 Οδηγίας 96/9).


Μαύρη ειν' η νύχτα στα βουνά...

4. Δεν επιτρέπεται η επανειλημμένη και συστηματική εξαγωγή ή/και επαναχρησιμοποίηση επουσιωδών μερών του περιεχομένου της βάσης δεδομένων, εφόσον συνεπάγεται τη διενέργεια πράξεων που έρχονται σε σύγκρουση με την κανονική εκμετάλλευση της βάσης δεδομένων ή θίγουν αδικαιολόγητα νόμιμα συμφέροντα του κατασκευαστή της βάσης (άρθρο 7 παρ. 5 Οδηγίας 96/9).


Yes, η χρήση της βάσης μας για SPAM είναι παράνομη.
Στον τάφο της Αμφίπολης είναι ο Μαυρογένης...

adrian
Μέλος του Κόμματος Πειρατών
ΔημοσιεύσειςCOLON 4260
ΕγγραφήCOLON 14 Οκτ 2011, 14:42
ΤοποθεσίαCOLON Αθήνα/Θεσσαλονίκη

Re: Απορίες

Δημοσίευσηαπό adrian » 21 Μάιος 2013, 12:53

Άρθρο 41
Εξάντληση δικαιώματος
Η πρώτη πώληση αντιγράφου ενός προγράμματος ηλεκτρονικού υπολογιστή μέσα στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα από το δημιουργό ή με τη συγκατάθεσή του εξαντλεί το δικαίωμα διανομής του αντιτύπου αυτού μέσα στην Κοινότητα με εξαίρεση του δικαιώματος ελέγχου των μεταγενέστερων εκμισθώσεων του προγράμματος ή ενός αντιγράφου του.

Αγοραζεις windows, μενεις με το windows στο χερι, δεν μπορεις να το πουλησεις σε τριτο. (το ιδιο και με παιχνιδια, αν και υπαρ
βεβαια υπαρχει αποφαση ευρωπαικου δικαστηριου που λεει ακριβως το αντιθετο - δηλαδη οτι επιτρεπεται η μεταπωληση software. εφαγε πουτσα αρα ο 2121 σε αυτο το σημειο
http://www.techspot.com/news/49263-eu-c ... -used.html

Και επίσης
Άρθρο 42
Περιορισμοί
1. Εφόσον δεν υπάρχει αντίθετη συμφωνία, επιτρέπεται, χωρίς την άδεια του δημιουργού και χωρίς πληρωμή αμοιβής, η αναπαραγωγή, η μετάφραση, η προσαρμογή, η διασκευή ή οποιαδήποτε άλλη μετατροπή ενός προγράμματος ηλεκτρονικού υπολογιστή, όταν οι πράξεις αυτές είναι αναγκαίες για την κατά προορισμό χρησιμοποίηση του προγράμματος, συμπεριλαμβανομένης και της διόρθωσης σφαλμάτων, από το πρόσωπο που το απέκτησε νομίμως.

και
4. Επιτρέπεται στο νόμιμο χρήστη αντιγράφου προγράμματος ηλεκτρονικού υπολογιστή, χωρίς την άδεια του δημιουργού και χωρίς πληρωμή αμοιβής, η παρακολούθηση, η μελέτη ή η δοκιμή της λειτουργίας του προγράμματος προκειμένου να εντοπισθούν οι ιδέες και αρχές που αποτελούν τη βάση οποιουδήποτε στοιχείου του προγράμματος, εάν οι ενέργειες αυτές γίνονται κατά τη διάρκεια πράξης που αποτελεί νόμιμη χρήση του προγράμματος. Αντίθετη συμφωνία δεν επιτρέπεται.


για το 1), σιγουρα προβλεπουν το αντιθετο στην αδεια χρησης τους οι (μεγαλες τουλαχιστον) εταιρειες.


Άρθρο 45Α
Δικαίωμα ειδικής φύσης του κατασκευαστή βάσης δεδομένων
1. Ο κατασκευαστής βάσης δεδομένων έχει το δικαίωμα να απαγορεύει την εξαγωγή ή/και επαναχρησιμοποίηση του συνόλου ή ουσιώδους μέρους του περιεχομένου της βάσης δεδομένων, αξιολογούμενου ποιοτικά ή ποσοτικά, εφόσον η απόκτηση, ο έλεγχος ή η παρουσίαση του περιεχομένου της βάσης δεδομένων καταδεικνύουν ουσιώδη ποιοτική ή ποσοτική επένδυση. Κατασκευαστής βάσης δεδομένων είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που λαμβάνει την πρωτοβουλία και επωμίζεται τον κίνδυνο των επενδύσεων. Δεν θεωρείται κατασκευαστής ο εργολάβος βάσης δεδομένων (άρθρο 7 παρ. 10 Οδηγίας 96/9).

πχ αν το taxis αποφασισει να φυγει απο την oracle και να παει σε open source (mysql κλπ), δεν μπορει να μεταφερει τα δεδομενα της βασης.
το ιδιο και τα πανεπιστημια με τα προγραμματα της cardisoft για την διαχειριση των φοιτητων

4. Δεν επιτρέπεται η επανειλημμένη και συστηματική εξαγωγή ή/και επαναχρησιμοποίηση επουσιωδών μερών του περιεχομένου της βάσης δεδομένων, εφόσον συνεπάγεται τη διενέργεια πράξεων που έρχονται σε σύγκρουση με την κανονική εκμετάλλευση της βάσης δεδομένων ή θίγουν αδικαιολόγητα νόμιμα συμφέροντα του κατασκευαστή της βάσης (άρθρο 7 παρ. 5 Οδηγίας 96/9).

+1 στον baskin εδω - και βεβαιως σε περιπτωσεις οπου προωθητικες εταιρειες ανταλλαζουν τα προσωπικα σου δεδομενα σαν να ειναι καρτες ποκεμον, και σε ενοχλουν τα μεσημερια
(κραχτη περιπτωση, για την οποια προσπαθω να βρω νομικη ακρη, αυτη της wind - η οποια βασικα κανει outsource την προωθηση της σε εξωτερικη εταιρεια, οι οποιοι ειναι μαλακες, τουλαχιστον)
https://www.facebook.com/WindHellas/pos ... 4829864875
http://www.whocallsme.gr/el/master/lookup/2311807050


Άρθρο 68
Μη αναδρομικότητα του νόμου
1. Έργα των οποίων έχει λήξει η διάρκεια της προστασίας κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου παραμένουν εκτός προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας.

ναι, φανταζομαι προσπαθει να αποφυγει το reclaiming - reset του χρονομετρου προς το public domain (οπως το κανουν πολυ επιδεξια πολλες δισκογραφικες καθε τοσο, με νεες συλλογες "remastered" και πρασιναλογα
https://www.youtube.com/watch?v=wuKx7AgHLes
καλύτερα ξύλινο πόδι, παρά ξύλινος λόγος - arrrr

baskin
Μέλος του Κόμματος Πειρατών
ΔημοσιεύσειςCOLON 8666
ΕγγραφήCOLON 23 Δεκ 2011, 23:28
ΤοποθεσίαCOLON Σύρος, Κυκλάδες

Re: Απορίες

Δημοσίευσηαπό baskin » 21 Μάιος 2013, 13:15

pappasadrian έγραψεColon
Άρθρο 41
Εξάντληση δικαιώματος
Η πρώτη πώληση αντιγράφου ενός προγράμματος ηλεκτρονικού υπολογιστή μέσα στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα από το δημιουργό ή με τη συγκατάθεσή του εξαντλεί το δικαίωμα διανομής του αντιτύπου αυτού μέσα στην Κοινότητα με εξαίρεση του δικαιώματος ελέγχου των μεταγενέστερων εκμισθώσεων του προγράμματος ή ενός αντιγράφου του.

Αγοραζεις windows, μενεις με το windows στο χερι, δεν μπορεις να το πουλησεις σε τριτο. (το ιδιο και με παιχνιδια, αν και υπαρ
βεβαια υπαρχει αποφαση ευρωπαικου δικαστηριου που λεει ακριβως το αντιθετο - δηλαδη οτι επιτρεπεται η μεταπωληση software. εφαγε πουτσα αρα ο 2121 σε αυτο το σημειο


Ακριβώς. Παράγωγο αυτού του νόμου και των EULAs των εταιρειών λογισμικού είναι το φαινόμενο το Refurbished συστημάτων με ειδική άδεια windows refurbished. Διάφοροι επιχειρηματίες ζήτησαν από την Microsoft να μπορούν να μεταπωλήσουν ανακατασκευασμένα PC που επισκευάζουν από αποσύρσεις εξοπλισμού. Η Microsoft με βάση τον παραπάνω νόμο έχει το δικαίωμα να "ελέγχει" (δηλαδή ουσιαστικά να εισπράττει κάτι) την μεταπώληση της άδειας χρήσης (προσοχή δεν υπάρχει δικαίωμα ιδιοκτησίας της άδειας, αλλά δικαίωμα χρήσης) και μόνο με την άδεια (και την είσπραξη "τέλους") της γίνεται αυτό.
Στον τάφο της Αμφίπολης είναι ο Μαυρογένης...

hrsfpgyjrnptrd

Re: Απορίες

Δημοσίευσηαπό hrsfpgyjrnptrd » 21 Μάιος 2013, 15:24

ekfrasi έγραψεColonΔιάβαζα αυτό απο τον 2121 :
Άρθρο 41
Εξάντληση δικαιώματος
Η πρώτη πώληση αντιγράφου ενός προγράμματος ηλεκτρονικού υπολογιστή μέσα στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα από το δημιουργό ή με τη συγκατάθεσή του εξαντλεί το δικαίωμα διανομής του αντιτύπου αυτού μέσα στην Κοινότητα με εξαίρεση του δικαιώματος ελέγχου των μεταγενέστερων εκμισθώσεων του προγράμματος ή ενός αντιγράφου του.


καταλαβαίνει κανένας τι θέλει να πει ο ποιητής?


Ναι ότι δεν έχεις δικαίωμα μεταπώλησης της άδειας. Δεν έχει εφαρμογή μετά την απόφαση του Ευρωπαϊκού δικαστηρίου.
ekfrasi έγραψεColonΚαι επίσης
Άρθρο 42
Περιορισμοί
1. Εφόσον δεν υπάρχει αντίθετη συμφωνία, επιτρέπεται, χωρίς την άδεια του δημιουργού και χωρίς πληρωμή αμοιβής, η αναπαραγωγή, η μετάφραση, η προσαρμογή, η διασκευή ή οποιαδήποτε άλλη μετατροπή ενός προγράμματος ηλεκτρονικού υπολογιστή, όταν οι πράξεις αυτές είναι αναγκαίες για την κατά προορισμό χρησιμοποίηση του προγράμματος, συμπεριλαμβανομένης και της διόρθωσης σφαλμάτων, από το πρόσωπο που το απέκτησε νομίμως.

και
4. Επιτρέπεται στο νόμιμο χρήστη αντιγράφου προγράμματος ηλεκτρονικού υπολογιστή, χωρίς την άδεια του δημιουργού και χωρίς πληρωμή αμοιβής, η παρακολούθηση, η μελέτη ή η δοκιμή της λειτουργίας του προγράμματος προκειμένου να εντοπισθούν οι ιδέες και αρχές που αποτελούν τη βάση οποιουδήποτε στοιχείου του προγράμματος, εάν οι ενέργειες αυτές γίνονται κατά τη διάρκεια πράξης που αποτελεί νόμιμη χρήση του προγράμματος. Αντίθετη συμφωνία δεν επιτρέπεται.


Δηλαδή κατα κάποιον τρόπο νομιμοποίητε το re-engineering?


Ναι εχω δει και άποψη εμπειρογνώμονα οτι η παράκαμψη του DRM ειναι νόμιμη γιατί αυτό (το DRM) δεν επέτρεπε την δημιουργία αντίγραφου ασφαλείας, που είναι δικαίωμα του αγοραστή. Ετσι το σπάσιμο του DRM Θεωρήθηκε εκσφαλματωση και οχι εγκληματική ενέργεια. :D

ekfrasi έγραψεColonΠοιο δύσκολο:
Άρθρο 45Α
Δικαίωμα ειδικής φύσης του κατασκευαστή βάσης δεδομένων
1. Ο κατασκευαστής βάσης δεδομένων έχει το δικαίωμα να απαγορεύει την εξαγωγή ή/και επαναχρησιμοποίηση του συνόλου ή ουσιώδους μέρους του περιεχομένου της βάσης δεδομένων, αξιολογούμενου ποιοτικά ή ποσοτικά, εφόσον η απόκτηση, ο έλεγχος ή η παρουσίαση του περιεχομένου της βάσης δεδομένων καταδεικνύουν ουσιώδη ποιοτική ή ποσοτική επένδυση. Κατασκευαστής βάσης δεδομένων είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που λαμβάνει την πρωτοβουλία και επωμίζεται τον κίνδυνο των επενδύσεων. Δεν θεωρείται κατασκευαστής ο εργολάβος βάσης δεδομένων (άρθρο 7 παρ. 10 Οδηγίας 96/9).


Αυτο ειναι απλό, λεει οτι αν εσυ έχεις κάποια βαση εγω δεν μπορώ να την παρω αν αυτή είναι πολύτιμη. Δεν εχει σχέση με την oracle και την postgresSQL. κατασκευαστής είναι ο "είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που λαμβάνει την πρωτοβουλία και επωμίζεται τον κίνδυνο των επενδύσεων"
ekfrasi έγραψεColonμαζί με το προηγούμενο
4. Δεν επιτρέπεται η επανειλημμένη και συστηματική εξαγωγή ή/και επαναχρησιμοποίηση επουσιωδών μερών του περιεχομένου της βάσης δεδομένων, εφόσον συνεπάγεται τη διενέργεια πράξεων που έρχονται σε σύγκρουση με την κανονική εκμετάλλευση της βάσης δεδομένων ή θίγουν αδικαιολόγητα νόμιμα συμφέροντα του κατασκευαστή της βάσης (άρθρο 7 παρ. 5 Οδηγίας 96/9).Αυτό κάνει παράνομη τη χρήση της ΒΔ μας απο "άλλους"? όπως έγινε στο παρελθόν... π.χ. spam emails

Τα emails των μελών δεν είναι "επουσιώδη μέρη " της βασης ειναι ουσιώδη μέρη" αφου η λιστα με τα mail ειναι σχεδιασμένη για αυτο τον λογο.
ekfrasi έγραψεColonκαι
Άρθρο 68
Μη αναδρομικότητα του νόμου
1. Έργα των οποίων έχει λήξει η διάρκεια της προστασίας κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου παραμένουν εκτός προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας.


Οτι έληξε το 1993 δεν έχει πια copyright?

Οτι έληξε βάση παλαιότερης νομοθεσίας παραμένει ληγμένο, δεν επανέρχεται σε περίπτωση που τα νεα χρονικά ορια το θέτουν σε καθεστώς προστασίας.


Disclaimer
Πάντα να πω οτι ένα εξάμηνο "δίκαιο της πληροφορίας" έχω κάνει και τα λέω αυτά, αν μιλήσει κάποιος νομικός θα βγάλω τον σκασμό, αλλά δεν βλέπω κανένα να μιλάει.


Επιστροφή στο

Μέλη σε σύνδεση

Μέλη σε αυτή την Δ. Συζήτηση: 4 και 0 επισκέπτες