Επιστολή «Ενιαίου Δικτύου Συνταξιούχων» προς Υπουργό ΕΚΑΚΑ

Σχολιάζουμε ενδιαφέρουσες καταχωρήσεις και απόψεις από ιστολόγια και ιστοχώρους. Δεν παραλείπουμε να αναφέρουμε την πηγή!

Επιστολή «Ενιαίου Δικτύου Συνταξιούχων» προς Υπουργό ΕΚΑΚΑ

Δημοσίευσηαπό Petros » 28 Οκτ 2015, 10:17

ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
Αθανασίου Αξαρλιάν 3-5 (1ος όροφος)
Τηλ. 2112153690, 2110124065
ΦΑΞ 2110124066
Email : info.endisy@gmail.com
Url : www.endisy.gr

Αθήνα 26/10/2015
Α.Π. 100

Προς:
1)Υπουργό Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
κ. Γ. Κατρούγκαλο
2)Τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών κ. Γ. Χουλιαράκη


Κύριε Υπουργέ,

Θέτουμε υπόψη σας τα εξής:
1. Με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 17 του ν. 2084/92 καθιερώνεται και στο Δημόσιο ο θεσμός της διαδοχικής ασφάλισης που ισχύει για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα.
Σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές εφαρμόζεται η διαδοχική ασφάλιση για υπηρεσίες που έχουν παρασχεθεί από 1.1.93 και μετά στο Δημόσιο, στα ΝΠΔΔ ή στους ΟΤΑ, με οποιαδήποτε σχέση και έχουν καταβληθεί ασφαλιστικές εισφορές σε άλλο φορέα κύριας ασφάλισης, εφόσον οι υπάλληλοι μετακινούνται από τον ιδιωτικό τομέα στο Δημόσιο ή και αντίστροφα και δεν ακολουθείται η διαδικασία αναγνώρισης χρόνου με καταβολή εκ νέου ασφαλιστικών εισφορών.
2. Με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 20 του ν. 2084/92 επεκτείνονται οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 17 (εφαρμογή διαδοχικής ασφάλισης) και σε όσους προσλήφθηκαν στο Δημόσιο από 1.1.83 και μετά.
3. Σύμφωνα με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης ν. 4202/61 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα το συνταξιοδοτικό δικαίωμα κρίνεται από όλους τους ασφαλιστικούς οργανισμούς κύριας ασφάλισης που ασφαλίστηκε ο ενδιαφερόμενος κατά φθίνουσα σειρά ασφάλισης και η σύνταξη χορηγείται από τον οργανισμό στον οποίο έχει πραγματοποιήσει τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης που απαιτεί η νομοθεσία του.
Αναλυτικότερα: Η αίτηση για συνταξιοδότηση υποβάλλεται στον τελευταίο ασφαλιστικό Οργανισμό στον οποίο ασφαλίστηκε διαδοχικά και ο οποίος αφού εξετάσει α) εάν έχει επέλθει ο ασφαλιστικός κίνδυνος σύμφωνα με την νομοθεσία του με συνυπολογισμό όλων των χρόνων που έχει πραγματοποιήσει ο ενδιαφερόμενος σε όλους τους ασφαλιστικούς οργανισμούς που ασφαλίστηκε διαδοχικά και β) αν έχει αρμοδιότητα να χορηγήσει την σύνταξη (για την αρμοδιότητα απαιτούνται 1.500 ημέρες ασφάλισης εξ ου 500 την τελευταία 5ετία για συντάξεις γήρατος-αναπηρίας ή 1.000 εξ ων 300 για συντάξεις θανάτου) απονέμει την σύνταξη.
Εάν δεν πληρούνται οι δύο παραπάνω προϋποθέσεις (θεμελίωση δικαιώματος σε σύνταξη και αρμοδιότητα) είναι υποχρεωμένος σύμφωνα πάντα με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης να διαβιβάσει την συνταξιοδοτική περίπτωση στον προηγούμενο ή τους προηγούμενους ασφαλιστικούς Οργανισμούς προκειμένου να εξεταστεί η συνταξιοδοτική περίπτωση και από αυτούς σύμφωνα με την νομοθεσία τους και να απονεμηθεί η σύνταξη από τον ασφαλιστικό Οργανισμό που έχει συμπληρώσει τις προϋποθέσεις (ηλικία-ημέρες εργασίας κλπ).
Κατά την υποβολή της αίτησης στον τελευταίο ασφαλιστικό Οργανισμό πρέπει να έχει επέλθει ο ασφαλιστικός κίνδυνος δηλαδή εξετάζεται εάν έχει συμπληρωθεί ένα από τα απαιτούμενα από τη νομοθεσία του όρια ηλικίας. Η κατοχύρωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος ( έχει τις ημέρες εργασίας δεν έχει όμως κάποιο προβλεπόμενο από τη νομοθεσία όριο ηλικίας) δεν δίδει δικαίωμα υποβολής αίτησης για συνταξιοδότηση. Σύμφωνα με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης απαιτείται θεμελιωμένο δικαίωμα σύνταξης για την υποβολή αίτησης συνταξιοδότησης.
Θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος σημαίνει ότι έχουν συμπληρωθεί ταυτόχρονα τόσο οι ελάχιστες απαιτούμενες χρονικές προϋποθέσεις όσο και η απαιτούμενη από την νομοθεσία ηλικία.
Κατοχύρωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος σημαίνει ότι ο ασφαλισμένος έχει μεν συμπληρώσει α) είτε τις ημέρες εργασίας που απαιτούνται το συγκεκριμένο έτος δεν έχει όμως το απαιτούμενο όριο ηλικίας ή β) έχει συμπληρώσει το όριο ηλικίας δεν έχει συμπληρώσει τις απαιτούμενες ημέρες εργασίας και η θεμελίωση του δικαιώματος σε σύνταξη θα επέλθει όταν θα συμπληρωθούν ταυτόχρονα όλες οι απαιτούμενες προϋποθέσεις .
Επομένως υπάρχει διαφορά της έννοιας θεμελίωσης του συνταξιοδοτικού δικαιώματος από την έννοια της κατοχύρωσης του συνταξιοδοτικού δικαιώματος. Ύστερα από τα παραπάνω αναφερόμενα παρατηρούμε τα εξής σύμφωνα με αυτά που έπεσαν στην αντίληψή μας:
Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους κατά την απονομή σύνταξης με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης δεν εφαρμόζει επακριβώς τα οριζόμενα από τις διατάξεις αυτές. Δηλαδή δεν εξετάζει εάν ο ασφαλισμένος έχει θεμελιώσει δικαίωμα σε σύνταξη κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και αν όχι να απορρίψει και να διαβιβάσει τον συνταξιοδοτικό φάκελο στον επόμενο ασφαλιστικό οργανισμό για να εξετάσει και αυτός με την σειρά του την δυνατότητα να απονείμει αυτός (ο επόμενος ασφαλιστικός οργανισμός) την σύνταξη, αλλά εξετάζει σύμφωνα με την νομοθεσία του εάν πληροί τις προϋποθέσεις κάποιας κατηγορίας σύνταξης και απονέμει σύνταξη με αναστολή χωρίς επαναλαμβάνω να έχει εξεταστεί η περίπτωση από τον άλλο ασφαλιστικό οργανισμό και που πιθανόν να χορηγούσε ο άλλος Οργανισμός από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης. Δηλαδή εάν θεμελιώνει δικαίωμα σε σύνταξη με αναστολή (η οποία μπορεί να είναι και για άλλη αιτία από αυτή που ζήτησε ο ενδιαφερόμενος στη σχετική αίτησή του) χορηγεί τη σύνταξη αυτή και η καταβολή του ποσού αρχίζει όταν θα συμπληρωθεί και το όριο της ηλικίας που απαιτεί η αιτία για την συνταξιοδότηση αυτή. Η αντιμετώπιση αυτή αγγίζει τα όρια της κατοχύρωσης του δικαιώματος και όχι της θεμελίωσης του δικαιώματος που απαιτούν οι διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης. Η διαδοχική ασφάλιση αναφέρει τον όρο θεμελίωση δικαιώματος , δηλαδή εξετάζεται η συνταξιοδοτική περίπτωση από όλους τους ασφαλιστικούς οργανισμούς και απονέμει την σύνταξη ο ασφαλιστικός οργανισμός στον οποίο θεμελιώνει δικαίωμα κατά την ημερομηνία υποβολής του σχετικού αιτήματος για σύνταξη.
Η χορήγηση σύνταξης με αναστολή θα πρέπει να εξετασθεί μετά την επαναφορά της συνταξιοδοτικής περίπτωσης στον τελευταίο ασφαλιστικό οργανισμό (ΓΚΛ) και εφόσον το συνταξιοδοτικό αίτημα θα απορριφθεί από όλους τους ασφαλιστικούς οργανισμούς στους οποίους ασφαλίστηκε ο ενδιαφερόμενος.
Τέλος ύστερα από όλα τα παραπάνω αναφερόμενα παρακαλούμε αφού μελετήσετε και εξετάσετε, πως εφαρμόζεται η διαδοχική ασφάλιση στο Δημόσιο (αν εφαρμόζεται σωστά ή λάθος) να μας ενημερώσετε σχετικά με έγγραφό σας.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Νικόλαος Χατζόπουλος

Η Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Πόπη Μουρίκη
«Mε τις εξαιρέσεις ο κόσμος προχωρά. Όσοι ανθέξετε θα πάτε ένα βήμα πιο μπροστά».
https://www.youtube.com/watch?v=wYEejB_sBMM
Petros
Μέλος του Κόμματος Πειρατών
 
Δημοσιεύσεις: 4216
Εγγραφή: 08 Ιουν 2012, 13:37
Τοποθεσία: Παντού και πουθενά

Επιστροφή στο Σχολιασμός άρθρων του διαδικτύου

Μέλη σε σύνδεση

Μέλη σε αυτή την Δ. Συζήτηση : Δεν υπάρχουν εγγεγραμμένα μέλη και 1 επισκέπτης

cron